Triedy ochrany pred vybuchom

Ochrana proti explózii je ochrana pred výbuchom, ktorá je jednou z najdôležitejších úloh v zónach ohrozených touto explóziou. V záujme správnej ochrany pred vznietením alebo požiarom by sa mal vyvinúť vhodný systém ochrany pred výbuchom. Tieto riešenia sa budú používať predovšetkým vo všetkých zónach, ktoré sú vo všetkých formách ohrozené požiarom.

Zároveň budú diskutované organizmy použité všade tam, kde sa v priemysle nachádza výbušný prach. Na tele bezpečnosti proti explózii sa ukázalo, že na prvom mieste je potlačenie výbuchu. Tento proces zahŕňa predovšetkým učenie prvej etapy explózie. Potom použite stred, ktorého predmetom bude vyrovnanie výbuchu v správnom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neprenáša a po zapálení je tiež potlačená. To všetko ovplyvňuje, že sa oheň nerozšíri. Diskutovaná vec je sama osebe najuniverzálnejším prostriedkom ochrany pred explóziou, a keď ju dosiahne, poistenie pred jej koncom. Redukuje produkty výbuchu. V tomto kroku existujú také malé detaily, ako sú valce s hasiacim faktorom, snímače tlaku, optické snímače, snímače prachu a ovládacie panely. Ďalšou úrovňou je vyloženie výbuchu. Tento proces sa skladá hlavne z ľudí, ktorí využívajú účinky explózie mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v zariadení vráti na správnu úroveň. Medzi reliéfnymi systémami, dekompresnými panelmi, klapkami so samozatváracou jednotkou a bezplameňovými odľahčovacími systémami sa odhadujú. Naposledy sa systém ochrany pred výbuchom odpojil. Je to teda systém, ktorý odstraňuje explóziu. Jej motívom je predovšetkým uzavretie potrubí alebo kanálov. Prečo? Predovšetkým preto, že tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú len účinky ohňa. Niektoré z reziduálnych účinkov výbuchu sa však môžu dostať cez potrubia a kanály, čo môže viesť k sekundárnym explóziám, ktoré sú viac a viac škodlivé pre následky. Uzatvárací systém preto uvažuje o pláne zabrániť už spomínaným sekundárnym explóziám. Sú to napríklad valce s hasiacim faktorom, uzatváracie ventily, uzatváracie ventily, systémy na vypnutie výbuchu, odľahčené ventily aj celé.