Registracnu pokladnicu

Povinnosťou daňovníka je v pokladnici naplánovať tzv. Komoditnú základňu. Môžete si ho vziať sami alebo pomocou servisného servisu. Pokladnica obchodov by mala mať vopred naprogramovanú komoditnú databázu, ktorá okrem iného vyberá spoločnosti jednotlivých tovarov a služieb, ktoré má podnikateľ v predaji. Takto sú značkové značky vytlačené na origináli, ako aj na kópii daňového dokladu.

Právne predpisy však v tejto veci nie sú dostatočne presné, aby neboli pre užívateľov registračných pokladníc problematické. Mnohí z nich nechcú veľmi rozsiahlu databázu tovarov a zároveň by sa chceli vyhnúť problémom s daňovým úradom. Daňový úrad môže preukázať nedostatky v programovaní registračnej pokladnice, keď nebudú ponúkané produkty alebo pomoc spoločnosti.

Pri zavádzaní spoločnosti do databázy komodít sa musíte sťažovať na hardvérové ​​schopnosti vašej fiškálnej pokladnice. Jednotlivé modely registračných pokladníc majú iný počet znakov, ktoré možno čítať. Minister financií je toho názoru, že každý výrobok alebo popis služby, ktorý používa, by mal byť zakúpený pre jeho identifikáciu. Príliš všeobecné podmienky nespĺňajú zákonné požiadavky v oblasti registrácie pokladnice.

Záležitosti týkajúce sa kapacity materiálnej základne a pomoci pokladnice majú osobitný význam pre tých podnikateľov, ktorí ponúkajú mnoho rôznych tovarov alebo poskytujú rôzne služby. Mnohé materiály tiež služby, tým viac práce, ktoré majú byť naprogramované na trhu základne a viac populárne je požadovaná kapacita pokladne základne. A ako vieme, vyhláškou zo 14. marca 2013, v situácii registračných pokladníc, uvádza, že „potvrdenie by malo okrem iného obsahovať názov výrobku alebo služby umožňujúcej špecifickú identifikáciu“. Na pláne si spomína odstránenie situácií, v ktorých daňovníci použijú názvy konkrétnych čísel produktov / služieb, a nie názvy jednotlivých produktov / služieb.

V súhrne, vytvorenie fiškálnej hotovostnej základne, musíte sa naučiť niekoľko nuansy v poslednej úlohe a predovšetkým právne požiadavky. Notoricky známe nesplnenie týchto povinností, kontrola daňového úradu určite súvisí s nepríjemnými dôsledkami, ktorým by sa každý podnikateľ radšej vyhýbal. Mierne menej reštriktívne sú predpisy pre malé podniky, ako dôkaz miestnych obchodov, ktoré nemusia veľmi dobre uvádzať názvy ponúkaných produktov, dôkazom je, že sa nepoužíva názov celozrnný valec alebo buchta s makom, len rolka, buchta, správne logo pre daný výrobok.