Pokladna grojec

Na území Európy sa každoročne vyskytujú až dva tisíce výbuchov horľavých látok, prachu a plynov, čo vedie k devastácii strojového zariadenia, poškodeniu zariadenia a obydlí, ale nie zriedka ak strate dobrého života. Nebezpečenstvo výbuchu môže spôsobiť výbušnú atmosféru v dôsledku situácie, keď sa vytvára zmes vzduchu, horľavých plynov, výparov alebo prachu, ktorý sa vytvára a skladuje v prítomnosti kyslíka. Najpravdepodobnejšie výbušné atmosféry sú vždy v chemických záujmoch, rezervoároch, rafinériách, elektrárňach, lakovniach, staniciach na úpravu vody a námorných prístavoch na letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoľné pravidlo pre zariadenia predávané v Európskej únii a používané v prostredí citlivom na nebezpečenstvo výbuchu. Od okamihu uvedenia smernice ATEX do prevádzky musia mať všetky tieto zariadenia certifikát ATEX podporovaný aj príslušným symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vyžaduje, aby výrobcovia dodávali elektrické zariadenia na použitie v potenciálne výbušnom prostredí s primeraným osvedčením. Na druhej strane, zamestnanci majú smernicu ATEX 99/92 / ES, ktorá špecifikuje požiadavky na zlepšenie zdravia a bezpečnosti osôb hrajúcich v prostredí explózie. Samotný princíp ATEX 94/9 / EC sa aplikuje na zariadenia s iným zdrojom vznietenia, pretože pri ich úspechu existuje možnosť elektrického výboja, vznik konštantnej elektriny a krajšie teploty. Hoci smernica ATEX je nevyhnutnou reguláciou, medzi výhody plynúce z dodržiavania tohto ustanovenia možno nazvať:

ProEngine UltraProEngine Ultra Efektívny spôsob, ako znížiť spotrebu paliva a starať sa o motor vo vašom aute

zabezpečenie bezpečnosti pracoviska pre hostí v priemyselných obchodoch,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z možných porúch alebo prestojov v položkách, \ tzabezpečenie požadovanej kvality príslušenstva pre obchodné nákupy na námestí Európskej únie, \ tkoordináciu dôvery a zdravotníckych služieb a zodpovedných osôb.