Energeticky usporne okna 7

Regulácia energie je mimoriadne dôležitá otázka prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, v budovách alebo podnikoch. Spínače a vypínače sú súčasťou ponuky mnohých výrobcov. Každý z nich verí, že systémy, ktoré navrhuje, sú veľmi zložité a prispôsobené novým formám.

Dôležitými výhodami výkonových spínačov môžu byť nepochybne malé rozmery, nekomplikovaná inštalácia a použitie, ale predovšetkým ľudia s veľmi vysokým dosahom, ak sú potrebné ďalšie zariadenia.

Prepínač výkonu je nástroj, ktorý sa zameriava na oblasti, v ktorých majú sily veľa bohatých čísel. Jeho prvou úlohou je poskytnúť ochranu iným elektrickým zariadeniam proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Je uvedený a v kontrolnom bode pre rozdiel v elektrickej štruktúre.

Základné rozdelenie výkonových spínačov zahŕňa nízkonapäťové, vysokonapäťové a vysokonapäťové spínače. Charakteristickou črtou nízkonapäťových spínačov je prevádzkové napätie kratšie ako 1 000 V a ich najbežnejšou situáciou sú kontakty s vypínaním oblúka. Spínače vysokého napätia zvyčajne poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové vypínače, vykonávajú sa v dvoch technológiách: mŕtvy tank a živý tank. Spôsob implementácie spadá do rozsahu celého výkonového spínača, ale aj do jeho mechanického tvaru. Spínače vyrobené v technológii mŕtvych nádrží predstavujú oveľa väčšiu pevnosť v kombinácii s výrazne dôležitou stabilitou spínača. Ističe vysokého napätia sa zvyčajne klasifikujú podľa typu média použitého na hasenie oblúka.