Ang gastronomia

Z angličtiny je pojem koučovanie (znamená školenie spoločnosť, ktorá má interaktívny vzdelávací proces, ktorý prebieha prostredníctvom techník kombinovaných s psychologickými vedami. Je to súčasný štýl vzdelávania zamestnancov spočívajúci vo vytvorení rozhodovacieho procesu zameraného na uspokojenie ich profesionálnych potrieb, ktorý umožňuje jednotlivým ľuďom alebo kanceláriám dynamizovať tempo rastu a umožňuje spoločnosti zlepšovať jeho fungovanie. napríklad v klube so svojím podnikaním, profesionálnym rozvojom a tiež diskutovať o otázkach týkajúcich sa medziľudských vzťahov s ostatnými zamestnancami.

Profesionálny koučing umožňuje klientom robiť inteligentnejšie rozhodnutia, lepšie obsadzovať svoje prirodzené predispozície, špecifikovať svoje plány a zameriavať sa na optimalizáciu akcií zameraných na ich dosiahnutie. Koučing je proces sebazlepšovania, ktorého najdôležitejším bodom je zvýšenie dôvery klienta a podpora pri postupnom vytváraní zamýšľaných nových produktov na základe jeho vlastných projektov a intelektuálnych programov. Ďalšími dôležitými črtami vzdelávania zamestnancov v rámci celého koučingu sú:

koučovanie je úplne dobrovoľné školenie;tréner nemá vhodné pravidlá na nastavenie klienta;neučí ľudí, iba ich lieči v procese sebahodnotenia;je postavený na základe otázok a stimuluje myslenie;z pohľadu klienta musí existovať atmosféra rešpektu a pomoci;cieľom je usilovať sa o vedomé zmeny.